بیماریهای قارچی ویروسی باکتریایی انگور ( تاک ، مو ، رز)

بیماری قارچی انگورقسمت (2)

بیماری سفیدک حقیقی یاسطحی

سفیدک سطحی مو (انگور)

---------------------------------------------------------------------------

 

عامل بیماری:  فرم جنسی   Uncinula necator

                  فرم غیر جنسی  Oidium tuckeri

علائم:

علائم این بیماری در حبه های انگور بصورت لکه های نکروتیک شبکه ای ظاهر شده که بتدریج از کپک سفید پوشیده شده و شکاف بر می دارند، در برگها بصورت نقطه های نکروتیک، لکه های بیرنگ شفاف و کپک پودری سفید خاکستری در سطح فوقانی نمایان می شود. محور اصلی خوشه و دم میوه علفی، نکروز شده و شاخه های جوان به سبب آلودگی، رشد نامنظم داشته و کوتاهتر و ضعیف می باشند.

بیولوژی:

  فرم جنسی پاتوژن یک آسکومیست و فرم غیر جنسی یک دئوترومیست است. پاتوژن بصورت میسلیوم روی شاخه ها و همچنین بصورت اندامهای جنسی(کلیستوتسیوم) در برگ های ریخته شده پای درختان زمستان گذرانی می کنند. در فصل بهار آلودگی توسط میسلیوم شروع می شود. از میسلیوم های  موجود در سطح میزبان کنیدیوفور های حامل کنیدی ها منشا می گیرند و کنیدی ها پس از جدا شدن از کنیدیوفور ها توسط باد و دیگر ناقلین جابجا شده و آلودگی بدین صورت در فصل بهار و تابستان انتشار می یابد. آلودگی در دمای ۳۵-۵ درجه سانتی گراد و در رطوبت بالای ٪۳۰ امکان پذیر است. دمای اپتیمم برای آلودگی ۲۵ درجه سانتی گراد است. باران سبب توقف فعالیت پاتوژن می شود.

تاریخچه پیدایش:

سالها تصور می‌کردند که اصل و مبدا سفیدک حقیقی مو از آمریکا است ولی طبق بعضی از شواهد و مدارک موجود مبدا آن از سرزمین ژاپن است. ابتدا چنین به نظر می‌رسید که در اروپا این بیماری چندان مورد توجه واقع نمی‌شده است. بطور کلی این بیماری از لحاظ تاریخی یکی از قدیمی‌ترین بیماری قارچی است در اواخر قرن گذشته شدیدا به تاکستانهای فرانسه حمله کرده است.

تاریخچه پیدایش بیماری در ایران:

 

در ایران برای اولین بار در فاصله سالهای 1251-1250 این بیماری در ارومیه دیده شده است. همچنین طبق اطلاعات کسب شده ابتدا در نواحی مرکزی ارومیه بروز کرده و بعدا به سایر نقاط شمالی و غربی و جنوبی و بعضی نقاط دیگر سرایت کرده است.

مناطق انتشار در ایران:

در ایران بیماری سفیدک مو در نقاط آذربایجان ، خراسان و اطراف تهران ، زنجان ، اراک ، قزوین ، اصفهان ، ارومیه ، فارس ، کاشان ، کرمانشاه ، گلپایگان ، خرم آباد ، محلات و بطور کلی در کلیه استانهای ایران در تمام نقاط انگورخیز ایران به چشم می‌خورد.

مبارزه زراعی:

مبارزه زراعی عبارت است از انتخاب پایه‌های مقاوم به بیماری. رسپس های آمریکایی به این بیماری نسبتا مقاوم بوده و خیلی بندرت آثار بیماری را نشان می‌دهند. خاصیت ابتلا به بیماری سفیدک در گونه‌های آمریکایی تقریبا صفر است. بنابراین می‌توان با استفاده از این گونه‌ها و واریته‌های مشتق از آنها کاملا از بیماری جلوگیری کرد. امروزه در بیشتر بنگاههای کشاورزی آمریکا و فرانسه مشغول ایجاد و تهیه گونه‌های هیبرید مقاوم به این بیماری هستند و تاکنون قدمهای موثری در این راه برداشته شده است.

مبارزه شیمیایی:

شدت خسارتی که به وسیله بیماری سفیدک مو بوجود می‌آید موجب شده است که یک سلسله تحقیقات موثر دامنه‌داری از نظر مبارزه عملی و اطمینان‌بخش انجام می‌گیرد. برای این کار از ترکیبات و مواد شیمیایی مختلفی استفاده به عمل آمده است که می‌توان به گوگرد ، الوزال ، کاراتان اشاره کرد.

 

بیماری سفیدک داخلی(کرکی یاکاذب)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Plasmopara_viticola_000.jpg/230px-Plasmopara_viticola_000.jpg

 

تاریخچه:

سفیدک کرکی مو برای اولین بار در جهان درسال 1837 توسط schweinitz درآمریکای شمالی روی موهای وحشی مشاهده و ثبت گردید. بیماری با انتقال پایه‌های مقاوم به فیلوکسرا از امریکا به فرانسه و اروپا منتقل شد. شدت خسارت درفرانسه به حدی بود که صنعت شرابسازی را به رکود کشانید. بیماری در ایران برای اولین بار درسال 1325 توسط اسفندیاری گزارش شد.

 

عامل بیماری:  

ریسه قارچ عامل بیماری زا Plasmopara viticola  بدون جداره عرضی بوده و فقط حیف های پیر آن  ممکن است گاهی دارای جداره عرضی باشند . قطر ریسه از یک تا 60 میکرون متغییر است فرم جنسی آن اوسپور و فرم غیر جنسی آن زئسپور نام دارد .این بیماری در مناطقی که رطوبت بالاست شیوع دارد . سفیدک داخلی به برگ ها ؛ میوه ها و شاخه ها ی مو صدمه می زند و در اثر مرگ بافت مورد حمله خسارت بیماری ممکن است به 50 تا 75 درصد محصول برسد یا اینکه آن را به طور کلی نابود کند .

علایم:

علایم بیماری روی شاخه، برگ، گل، حبه و سرشاخه های جوان مشهود است ولی بارزترین نشانه های بیماری روی خوشه دیده می شود و بیشترین خسارت هم از آلودگی خوشه ها ناشی می شود.روی سطح حبه های آلوده علایم به راحتی قابل تشخیص است. پوشش سفید متمایل به خاکستری (بور) روی حبه ها به خصوص در اطراف دم گاه آن ها که توده میسلیوم و کنیدی های قارچ عامل بیماری است، به وجودمی آید. زیر پوشش یاد شده در سطح پوست حبه ها لکه های نکرونیک دیده می شود که رنگ آن ها قهوه ای متمایل به تیره است. صدمه قارچ به پوست و نکروز شدن آن ها باعث ترکیدگی حبه ها می شود و راه نفوذ قارچ های دیگر را فراهم می سازد. حمله بیماری به دانه  ها در اوایل تشکیل باعث ریزش زیاد از حد حبه های تازه تشکیل شده و خوشه تنک می شود آلودگی خوشه ها موجب ریزش حبه ها، کثیف شدن و ترکیدگی آن ها می شود و گاهی همراه با پوسیدگی و ترکیدگی همراه است.نشانه های بیماری روی تمام قسمت های سبز درختان به خصوص روی برگ ها، جوانه ها وخوشه ها دیده می شود. برگ ها از همان ابتدا تا موقعی که به طور کامل برسند، مورد حمله قرار می گیرند، ولی وقتی طول آن ها بین 2 تا 3 سانتی متر باشد بسیار حساس است و با افزایش سن برگ ها از حساسیت آن ها کاسته می شود. نخستین علایم بیماری روی برگ به طور معمول در سطح بالایی آن ظاهر می شود. لکه های بیماری معمولا در وسط و گاهی در حاشیه پهنک به صورت لکه هایی رنگ پریده بروز می کند و خیلی زرد است و حالت شفاف روغنی به خود می گیرد. در سطح زیرین برگ در محل لکه های روغنی در هوای مرطوب، لکه هایی پیدا می شود که سطح آن ها پوشیده از قارچ است و حالت کرکی و پنبه ای دارد. پهنک برگ در محل لکه ها خیلی زود قهوه ای می شود و اندام های غیرجنسی خشک موجب انهدام قسمت هایی از پهنک برگ می شود. برگ های مسن اگر مورد حمله قرار گیرد لکه ها کوچک و زاویه دار می شود و برگ حالت موزائیکی به خود می گیردحبه های انگور از همان اوایل پیدایش تا وقتی اندازه آن ها به 5/2 تا 3 میلی متر می رسد آلوده می شود. حبه های بزرگ معمولا مورد حمله قرار نمی گیرد و چنان چه آلوده شود قهوه ای، چروکیده و خشک می شود. سرشاخه های مبتلا، ضخیم و بدشکل می شود و ممکن است انتهای آن ها پیچیدگی پیدا کند و روی آن ها پوشش سفید قارچ ظاهر  شود که مانند دیگر اندام ها باعث قهوه ای شدن و خشک شدن آن ها می شود. عامل بیماری قارچی به نام Plasm opara viticola است.

چرخه بیماری:عامل سفیدک مو زمستان را به صورت اووسپور در داخل برگ های مرده و گاهی در میوه و شاخه مرده می گذراند.در برخی از نقاط قارچ ممکن است زمستان را به صورت ریشه در شاخه های آلوده نیز بگذراند.برگ های مرده در زمستاه می پوسند و اووسپور ها را آزاد می کنند . در شرایط بارانی فصل بهاراووسپور ها به وسیله باران و یا باد بر روی گیاهان منتقل شده اند و یا در سطح خاک هستند جوانه می زنند .  اسپوری که دراثراین جوانه زدن تولید می شود؛ زئسپور هایش با آب و باد به برگ های خیس نزدیک به سطح خاک منتقل می شوند و آنها را آلوده می کنند. رخنه قارچ از طریق روزنه های زیر برگ انتقال پیدا می کند ؛ سپس ریسه در داخل فضا های بین سلولی برگ منتشروبا فرستادن هوستوریم های کروی به داخل سلول ها مواد غذایی خود را کسب می کنند ریسه ها به رشد خود ادامهداده و وقتی که فضای خالی بین روزنه ها در زیر ایجاد می شود درپشت برگ تولید توده ای از قارچ می کند . ضمن پیشرفت بیماری سلولهاپلاسمیده گشته از بین می روند وهیف ها توسط باد و باران پخش وبه گیاهان مجاور انتقال پیدا می کنند . وقتی اسپورانژیوم ها در سطح خیس برگ قرار می گیرند جوانه زده سپس از طریق روزنه ها آلودگی های ثانویه را بوجود میاورند.

مبارزه:

زهکشی تاکستان به منظور کاهش رطوبت وهرس سر شاخه های آلوده  وجمع آوری و زیر خاک کردن یا سوزاندن برگ ها  واستفاده از واریته های مقاوم  واستفاده از قارچکشهای کاپتان زینب مانب و محلول بردو

مبارزه شیمیایی:

 مبارزه شیمیایی در مناطقی که بیماری شیوع دارد بهترین روش مبارزه است. قارچ کش های معدنی مانند نمک های مس، دی تیوکار بامات ها و گروه فتالمیدها به عنوان سم پاشی های پیش گیری کننده توصیه می شود. قارچ عامل بیماری در برابر این قارچ کش ها مقاومت نشان نمی دهد و مدت دوام قارچ کشی آن 7 تا 10 روز است.2 گروه از قارچ کش های سیستمیک روی سفیدک داخلی مو بسیار موثر است. وقتی آن ها را به کار ببریم وارد گیاه می شود و 3 خاصیت دارد. بر اثر بارندگی قارچ کش ها از بین نمی رود، خواص معالجه کنندگی دارد و بالاخره اندامی که بعد از سم پاشی تشکیل می شود از آلودگی به بیماری آن ها جلوگیری می کند. فواصل مصرف آن ها حدود 14 روز است. فسفو تیل آلومینیوم و متالاکسیل از این 2 گروه است مصرف مداوم این قارچ کش ها باعث ایجاد مقاومت در قارچ عامل بیماری می شود بنابراین نبایدچند سال پشت سر هم تنها از این قارچ کش ها استفاده کرد.

کنترل:

1_کاپتان wp 50 % و 3 درهزار

2_زینب wp 80 % و 3-2.5 درهزار

3_مانب wp 80 % و 2.5- 2 درهزار

توصیه‌ها: نوبت اول سمپاشی قبل از گلدهی و تکرار آن هر 10- 7 روز بر اساس نیاز انجام شود. هرس   

سبز در کاهش بیماری موثر است..

سفیدک پودری انگور

 

سفیدک پودری انگور (سیاه بور) Grapevine powdery mildew

تاریخچه:

بیماری برای اولین بار درسال ۱۸۴۵ درناحیه بریتانیای کبیر در گلخانه‌های Margate توسط باغبان انگلیسی به نام Tucker مشاهده. شدیدترین اپیدمیهای آن مربوط کشورهای اروپایی به خصوص کشور فرانسه، اسپانیا وایتالیا است که دربعضی ازسالها محصول تاکستانها را به کمتر از یک چهارم کاهش داده است. بیماری در ایران برای اولین بار درسالهای ۵۱- ۱۲۵۰ در رضائیه مشاهده شده است. اکنون بیماری در تمام نقاط انگورخیز کشور دیده می‌شود.

عامل:

عامل بیماری قارچ Uncinula necator است که میسلیوم قارچ کاملاً سطحی است و مواد غذایی خود را بوسیله هاستوریم(مکه) تأمین می‌نماید؛ همچنین این مکه‌ها برای تثبیت قارچ درسطح نبات بکار می‌رود. زمستانگذرانی قارچ به صورت میسیلیوم درداخل جوانه‌هاست. البته در مناطق سرد زمستانگذرانی بصورت پریتسیوم نیز می‌باشد.

سفیدک پودری مو یا انگور  Grapevine powdery mildew

File:Powdery mildew.JPG

علائم:

علائم کپک پودری عبارتند از : مناطق قرمز لکه دار بر روی ساقه خفته است. روی برگها ، علائم اولیه به عنوان لکه chlorotic بر روی سطح فوقانی برگ ظاهر می شود. نشانه های پاتوژن به نظر می رسد بعد از یک مدت به عنوان سفید ، میسلیوم وابسته به تار است. به عنوان اسپور تولید می شوند ، مناطق آلوده را در ظاهر سفید ، پودری و یا گرد و خاکی را. میوه و rachises پاتوژن به نظر می رسد به عنوان سفید ، توده های پودری است که ممکن است تمام سطح دانه را استعمار می کند. علائم کپک پودری را می توان بر روی شاخ و برگ، میوه و قطعات گل و ساقه دیده می شود. کپک معمولا به نظر می رسد برای اولین بار به عنوان تکه های نزدیک به سفید یا سفید مایل به سبز پودری در undersides از برگ های پایه است. ممکن است Mottling آنها یا اعوجاج از برگ ها به شدت آلوده، و همچنین برگ در پیچش یا حلقه زنی و پژمرده شود. شاخه های جانبی بسیار حساس است. شکوفه های آلوده ممکن است.

شدت بیماری:

 موقعی که جوانه‌ها متراکمند یا رطوبت بالاست و جاهای که سایه‌دار است بیشتر است. در اثر حمله قارچ کیفیت و کمیت میوه کاهش یافته، همچنین باعث حساسیت درخت به سرما می‌شود. قارچ به میوه، برگ، خوشه، جوانه، پیچکها، دم میوه و شاخه‌های جوان حمله می‌کند. در اثر حمله پوششهای سفید و خاکستری روی اندامهای گیاه دیده می‌شود. در روی برگ لکه‌هایی محدود را ایجاد می‌کند که در آخر فصل این لکه‌ها نکروزه می‌گردند. حمله قارچ به غوره‌ها به علت عدم تعادل فشار در قسمت داخلی و خارجی باعث ترکیدن میوه می‌گردد وپیش از آنکه غوره‌ها به نصف اندازه حقیقی برسند می‌ریزند. میوه‌های رسیده مورد حمله قارچ قرار نمی‌گیرند. خوشه‌های سفیدک زده کمی سیاه و سبک هستند. اگر بیماری هنگام گل و قبل از آن شدید شود گلها می ریزند و دانه تشکیل نمی‌شود. حبه‌ها کوچک مانده و رشد نمی‌کنند و آبدار نمی‌شوند غالباً حبه‌ها ترک خورده و می پوسند. سفیدک مو درشرایط خشک بدون ترک خوردن باعث زودرسی انگور می‌شود. درهوای مرطوب شکافها روی انگور یا غوره زود پیدا می‌شود .

دوره زندگی:

قارچ کپک پودری به عنوان cleistothecia (کوچک، گرد، بدن باردهی سیاه و سفید) درروی پوست، بر روی ساقه، میوه ، وهم چنین بر روی برگ های روی زمین. اسپور (ascospores) از cleistothecia در زمستان وبهار بعداز بارش حدود حداقل 2.5 میلی مترباران آزادمیشود.. که میتواند  دلیلی برای عفونت اولیه باشد. اسپور نیاز به حداقل 12-15 ساعت پس از رطوبت مداوم در 10-15 ° C آلوده در حال توسعه بافت گیاه نیاز دارد.

کنترل فرهنگی :

 ۱.مدیریت چترهای زهکشی هوا که برای افزایش نفوذ نورو از بین بردن شاخه های جانبی در چترهای متراکم .و در صورت لزوم حذف برگ ها در منطقه باردهی

   2. استفاده از سیستم های آبیاری (قطره ای و یا میکرو جت) ؛
   3. مدیریت آبیاری وهم چنین آبیاری بیش از حد منجر به قدرت بیش از حد و بیماری های بالقوه بالاتر است.
   4. انتخاب ارقامی که کمتر در معرض کپک باشد

 کنترل:

۱_ گوگرد میکرونیزه ———- kg90- 60 در هکتار
مبارزه با گوگرد در ۳ نوبت انجام می‌شود. نوبت اول در ۷- ۶ برگی جوانه‌ها به میزان ۱۵-۱۰ کیلوگرم. نوبت دوم بعد از ریختن گلبرگها و بسته شدن دانه به میزان ۳۰-۲۰ کیلوگرم و نوبت سوم ۲۰-۱۵ روز بعد به میزان ۴۰-۳۰ کیلو، در صورت انبوهی تاکستان تا ۶۰ کیلوگرم قابل افزایش است.
۲- سولفور(الوزان- کوزان) wp80-90 % و ۴-۳ درهزار
۳- دینوکاپ(کاراتان) FN-57 wp 18.25 % و ۱ درهزار
۴- پنکونازول(توپاز) EW 20 % و ۰٫۱۲۵ درهزار
۵- هگزاکونازول(انویل) SC 5 % و۰٫۲۵ درهزار
۶- نوآریمول(تریمیدال) EC 9 % 2/0 درهزار
توصیه‌ها:

 دینوکاپ در نوبت اول که هوا خنکتر است مصرف شود و سولفور در نوبتهای بعدی که هوا گرمتر است. هرس سبز درختان مو و از بین بردن علفهای هرز ، جهت کاهش رطوبت و تهویه باغ در کاهش بیماری موثر است.

منبع:

1:رایت و همکاران ،. (12 مارس 2002). فیزیولوژیکی و مولکولی بیماری شناسی گیاهی ، 57.

2: ABCD Maloy ، اوتیس و Inglis ، دبرا (1993) کپک پودری ، دانشگاه واشنگتن فرمت ، بیماری های گیاهان زراعی واشنگتن.

پوسیدگی خاکستری انگور 

 عامل بیماری: cinereaBotrytis

 

علا یم بیماری:

در اواخر بهار لکه های متعددوپراکنده میگردد.به رنگ قرمز در برگها ایجاد می شود. لکه ها غالبا در سطح رویی برگ ودر بین رگبرگها ایجاد می گردند. زمانی که اندازه لکه ها به 2 تا 3 میلیمترمی رسد به رنگ قهوه ایی خاکستری با حاشیه ی سیاه در می آ یند.

Phyllostcta در سطح لکه ها پیکنیدیوم های جنس به صورت نقاط سیاه به شکل حلقه نزدیک به حاشیه لکه های قهوه ای ایجاد می گردند.

روی شاخه- پیچک – دمبرگ - محوراصلی و رگبرگها لکه هایی فرو رفته به رنگ بنفش مایل به سیاه ظاهر می شوند و حاوی پیکنیدیوم های پراکنده هستند.

لکه ها روی حبه های انگور نیز در زمانی که رشدشان به نصف رسیده باشد بوجود می آیند.

این لکه ها در ابتدا تقریبا سفیدند ولی به زودی با یک حلقه قهوه ای با حاشیه سیاه احاطه می شوند.پیکنیدیوم های سیاه نیز در سطح لکه های حبه انگورایجاد می گردند.در نهایت تمام حبه ها به سرعت پوسیده و چروکیده شده و به رنگ سیاه در می آیند.

شکوفه های جوان معمولا بسیار حساس به عفونت است. یک یا شکوفه های متعددی در یک خوشه ممکن است مبتلا شود. انفجار (BROWNING و خشک کردن) که ممکن است گسترش به پایین  وساقه گل.که باعث عفونت میوه میشود. که تصویر را که بزرگ ترمیبینیدانگار به سرعت در حال رشداست.. میوه های آلوده باقی مانده بر روی گیاه معمولا خشک ، "مومیایی" و تبدیل شدن به تحت پوشش با خاکستری، اسپورها میگردد. گرد.

بحرانی ترین دوره برای استفاده از قارچ کش برای کنترل کپک خاکستری در طول شکوفه است. این نکته مهم به خاطر داشته باشید که با توجه به قارچ کش برنامه های کاربردی برای کنترل این بیماری مهم است.

کنترل:

• انتخاب یک سایت کاشت با زهکشی خوب خاک و گردش هوادر. گیاهان باید در معرض نور مستقیم خورشید باشد.. ردیف بوته با جهت باد غالب باعث ترویج خشک شدن سریع تر از شاخ و برگ و میوه.میشود.

• لایه خوبی از مالچ کاه (یا مواد دیگر) بین ردیف ها و یا در اطراف  ریشه گیاهان بریزید.که میتواند به عنوان یک حفاضی بین خاک وگیاه باشد.

• فاصله مناسب از گیاهان و زمان بندی برنامه های کاربردی کود نیز مهم هستند. برنامه های کاربردی بیش از حد کود نیتروژن ، به ویژه در بهار قبل از برداشت، می تواند مقادیر بیش از حد شاخ و برگ متراکم تولید می کنند. سایه میوه توسط شاخ و برگ ضخیم مانع از خشک شدن سریع میوه در طول دوره مرطوب و ایجاد شرایط ایده آل برای توسعه بیماری می باشد.

• کنترل خوب علف هرز بسیار مهم است. علف های هرز جلوگیری از حرکت هوا در تاج پوشش بوته میکند. این زمان خشک کردن گل و میوه جات را کند می کند و احتمال عفونت را افزایش می دهد.. جمع آوری از تمام میوه های بیماراز میوه های سالم رو انجام بدید.. دسته میوه با مراقبت برای جلوگیری از کبودیبیشترومهار آن هم. در یخچال به سرعت در 32 تا 50 درجه فارنهایت قارچ کپک و قارچ به رنگ.

• قارچ کش ها، ابزار مدیریت بیماری های مهم در کشت تجاری هستند.، اما به طور کلی موثر واقع نمیشوند.

 پوسیدگی سیاه انگور

عامل بیماری: Guignardiabidwellii

درانگور پوسیدگی سیاه و سفید در شرق آمریکای شمالی نشات گرفته است ، اما در حال حاضر در بخشهایی از اروپا ، امریکا ، جنوبی و آسیا رخ می دهدکه می تواند باعث از دست دادن محصول کامل در آب و هوای مرطوب و گرم ، شود ، اما عملا ناشناخته در مناطق با تابستانهای خشک است

علایم بیماری:
در اواخر بهار لکه های متعدد گرد و پراکنده به رنگ قرمز در برگها ایجاد می شود. لکه ها غالبا در سطح رویی برگ ودر بین رگبرگها ایجاد می گردند. زمانی که اندازه لکه ها به 2 تا 3 میلیمتر می رسد به رنگ قهوه ای یا خاکستری با حاشیه ی سیاه در می آ یند.

Phyllostct در سطح لکه ها پیکنیدیوم های جنس به صورت نقاط سیاه به شکل حلقه نزدیک به حاشیه

لکه های قهوه ای ایجاد می گردند.روی شاخه- پیچک – دمبرگ - محوراصلی و رگبرگها لکه هایی فرو رفته به رنگ بنفش مایل به سیاه ظاهر می شوند و حاوی پیکنیدیوم های پراکنده هستند.

لکه ها روی حبه های انگور نیز در زمانی که رشدشان به نصف رسیده باشد بوجود می آیند.

این لکه ها در ابتدا تقریبا سفیدند ولی به زودی با یک حلقه قهوه ای با حاشیه سیاه احاطه می شوند.پیکنیدیوم های سیاه نیز در سطح لکه های حبه انگورایجاد می گردند.در نهایت تمام حبه ها به سرعت پوسیده و چروکیده شده و به رنگ سیاه در می آیند.

چرخه بیماری:

زمانی که هوا مرطوب است ، ascospores تولید و در سراسر بهار و تابستان منتشر شد باعث عفونت اولیه است. قارچ پوسیدگی سیاه و سفید نیاز به آب و هوای گرم برای رشد مطلوب نیاز دارد. آب و هوای خنک رشد آن را کند می کند. یک دوره 2 تا 3 روز پس از باران ، نم نم باران ، و یا مه نیز مورد نیازاست برای عفونت.تحقیقات نشان داده است که ascospores منبع مهمی از عفونت اولیه در بهار هستند. بهار در خلال آب و هوای مرطوب ، pycnidia "در بافت های آلوده جذب آب و conidia فشرده خارج میشه.. " Conidia نیزدر صورت تصادفی اتفاقی با آ ب باران میتواند هر گونه بافت جوان را در کمتر از 12 ساعت در دمای بین 60-90 درجه آلوده است.

، ضایعات قهوه ای نسبتا کوچک بر روی برگ های آلوده توسعه  میابد.و در عرض چند روز بدن کوچک سیاه و سفید کروی مانند(pycnidia) از آنها برآمده میشود.. طویل ضایعات سیاه و سفید بر روی دمبرگ بیشتر میشه.و در نهایت ممکن است این اندام ، کمربند مانندباعث آسیب دیده برگ wilt.Shoot ودر نهایت باعث ایجاد عفونت شود. این ضایعات ممکن است به شکستگی ساقه توسط باد ، و یا در موارد شدید ، ممکن است کشتن شاخه های جوان altogether4 بیانجامد

عفونت میوه جدی ترین مرحله از این بیماری است و ممکن است منجر به از دست دادن قابل توجه اقتصادی میشود. که در نهایت انگور به چروک شدن و تبدیل به سخت بدن مانند کشمش سیاه تبدیل میشود.

 مبارزه:

- سمپاشی موستان ها در سه بار با به کارگیری بنومیل یا فربام دو درهزار درست قبل از شکوفه دهی و بلا فاصله بعد از شکوفه دهی وهمچنین دوهفته بعد از سمپاشیدوم بیماری را کنترل می کند.

کاپتان فولیت تریادیمفون و قارج کشهای مسی نیز علیه اینبیماری موثرند.

منبع:
. بروس، مایک الیس، و Celeste Welty. "میوه غرب میانه راهنمای انگور است.". دانشگاه ایالتی اوهایو و دانشگاه پردیو.27اکتبر.2010. 201

بیماری آنتراکنوز مو

 

 

 

تاریخچه:

بیماری آنتراکنوز مو یکی دیگر از بیماری های انگور می باشد,لکه های مشخصی روی دانه های انگور ایجاد می نماید که به همین جهت به آن پوسیدگی چشم پرنده ای (Bird's eye rot)نیز گفته می شود.مدرکی از پلینی(Pliny)در دست است که این بیماری در قرن اول در ایتالیا شیوع داشته است.در فرانسه در یک کلکسیون بیماری های گیاهی ,نمونه ای از این بیماری وجود دارد که در سال 1839 جمع آوری شده است.از سال 1900 مطالعاتی توسط کارشناسان آمریکا و اروپا انجام گردید که بیشتر مطالعات انجام شده مربوط به ویالا(Viala) و پاکوتت(Pacottet) در فرانسه می باشد که در سال های 1904 و 1906 منتشر گردیده است.این بیماری در آمریکا شیوع دارد ,ولی واریته کونکورد(Concord) که در بیش تر نواحی کاشته می شود مقاومت کاملی در برابر این بیماری داشته و به ندرت به آن صدمه وارد می شود .این بیماری علاوه بر اروپا و آمریکا در جنوب آفریقا ,استرالیا و زلاند جدید نیز شیوع دارد.

 عامل بیماری:

عامل بیماری قارچی است به نام Gloeosporium ampelophagum ,کنیدی های قارچ عامل بیماری تک سلولی ,بی رنگ,تخم مرغی یا کشیده و به اندازه 3-2*6-5 میکرون می باشد.کنیدی ها در تمام دوره فصل رویشی به استثنای هنگامی که هوا بسیار مرطوب است تشکیل می شود.مرحله ی جنسی قارچ را در بهار در داخل شانگرهایی که روی شاخه های بریده و افتاده وجود دارند می توان پیدا کرد.آسکوکارپ ها کوچک و به صورت اندام های سیاه بوده که آسکها را در خود فرا گرفته اند .آسکوسپورها بی رنگ,دارای سه جدار عرضی و 4/5-4*16-15 میکرون اندازه دارد.

علائم بیماری:

این بیماری به تمام قسمت های هوایی و جوان مو صدمه می زند.روی قسمت های سبز گیاه در وهله اول لکه های قهوه ای رنگ کمی گود که از حاشیه برآمده تیره ای احاطه شده به وجود آمده و رشد می کند.این قسمت ها با تمام برگ های مبتلا خشک شده و سوخته به نظر می آید,همچنین روی جوانه های پیرتر بیماری به قسمت های داخلی پیش رفته چوب را خراب کرده و جوانه ها به زودی خشک می شود.شکل خارجی لکه ها روی ساقه هاس جوان بیضی و در طول محور ساقه کشیده اند.بالاخره رشد این لکه ها به وسیله طبقه ی چوب پنبه ای محدود می شود.اغلب از آنجایی که قسمت های مبتلا قادر نیستند رشد طبیعی خود را ادامه دهند در اثر رشد و نمو قسمت های سالم ساقه ها شکل طبیعی خود را از دست می دهند. همچنین روی دمبرگ ها و پیچک های مو زخم هایی شبیه لکه های فوق دیده می شود. روی برگ ها لکه ها در مرحله ی اول شباهت زیادی به لکه های روی جوانه ها داشته ولی به زودی بیماری تمام ضخامت برگ را فرا می گیرد.لکه ها روی برگ مدور بوده و در صورتی که برگ خیلی جوان باشد قسمت های مختلف شکل طبیعی خود را از دست می دهند.روی حبه ها بیماری به شکل لکه های گرد قهوه ای رنگی که از حاشیه تیره ای احاطه شده ظاهر می شوند و اغلب ممکن است چند لکه باهم ارتباط پیدا کرده لکه ی بزرگ نامنظمی را به وجود بیاورند.خسارت بیماری حبه ها اغلب منحصر به تولید این لکه ها روی پوست بوده و قسمت های داخلی حبه رشد طبیعی خود را کرده و سالم می ماند.تخمدان های جوان هم قبل از اینکه گل ها کامل شوند ممکن است آلوده گردند.

مبارزه:

در مناطقی که احتمال شیوع بیماری می رود بایستی اقدام به کاشت واریته های مقاوم مو نمود.بنابر گزارشات موجود واریته های آمریکایی کنکورد((Conord, Delaware,Moore's Early,Niagara در مقابل آنتراکنوز مقاوم در حالی که واریته های Campbell Early,Catavaba,Norton,Diamond,Champion حساس هستند.از بین واریته های مقاوم نیز واریته Concord بیش از همه مقاوم و خیلی به ندرت ممکن است مبتلا به آنتراکنوز شود.در بعضی از مناطق دیگر جهان نیز گزارشاتی در این مورد انجام گرفته است.مثلا ً از آفریقای جنوبی گزارش شده که واریته های Muscadel, Sultana و Walthan cross بسیار حساس می باشد,در صورتی که واریته های Ferdinand de lesseps و Golden Queen مقاوم هستند و واریته های Raisin blanc,Stein,Gros Colman خیلی به ندرت ممکن است مبتلا به آنتراکنوز شوند.در شیلی واریته Negra pais که حدود 90 درصد موستان ها را تشکیل می دهد در مقابل آنتراکنوز بسیار حساس است.سم پاشی علیه این بیماری در دو نوبت زمستان و بهار صورت می گیرد.در زمستان قبل از باز شدن جوانه ها با محلول سولفات مس(5کیلوگرم در صد لیتر آب) پایه های مو را سم پاشی می نمایند و سم پاشی بهاره پس از آنکه ساقه های جوان طولشان به 20-25 سانتیمتر رسید انجام می گیرد. سم پاشی هایی که معمولا ً علیه سایر بیماریهای مو انجام می شود,روی آنتراکنوز نیز موثر واقع می گردد.تعداد سم پاشی در بهار بستگی به شرایط جوی و شدت بیماری دارد.

 فصل هشتم:بیماری لکه زیتونی(سیاه)مو

عامل بیمار

/ 19 نظر / 8064 بازدید
نمایش نظرات قبلی
mahrokh

منم کشاورزی میخونم.از مطالبتون ممنونم واقعا ب دردم خورد.خسته نباشین

گیاه پزشک

ممنون از طالبت خیلی کامل وخوب بودن مرسی.

رحیم

کاکه گیان دسته کانت خؤش بیت زور جوان و جالبه

سلمان

سایت بسیار زیبا و فوق العادها داری[تایید]

معظمه

خیلی خیلی خیلی خیلی ممنونم! واقعا مطالبت مفیده. همیشه موفق باشی

رضا

سلام من یه درخت بزرگ انگور دارم که ظاهرا سالم و سر حال است اما خوشه کم میده و همون خوشه های کم هم دانه هاش می ریزه و محصول هیچی نمیده برگ هاش سالم و به شدت در حال رشد هستند از انگور های بارور هم بیشتر رشد میکنه ممنون میشم راهنماییم کنید

رسول

ممنون از اظلاعات تون بازم بزارید

محمد

ضمنا من با اجازت مطالبتوکبی میکنم سباسگذارم

احمد

باسلام مطالب مفیدی بود یک مشاوره داشتم درخت انگوری یاقوت دارم زمان رسیدن انگور برگه های از پایین خشک و دانه آن خشک می شود و در زیر درخت انگور کم آب داده ام فقط دانه ها که قرمز شده زمان رسیدن خشک شده چکار باید کنم [تلفن]

حسین

مرسی عزیز دل