تقسیم سلولی:

قلبقلب

تقسیم سلولی:

I.مقدمه

تقسیم سلولی یک فرایند مداوم رخ می دهد که در تمام موجودات زنده است. شده است به تقسیم
دو دسته : میتوز و میوز. هر دو شکل از تقسیم هسته ای رخ می دهد در یوکاریوت ها ، و این
فرآیند چرخه سلولی شامل : گرم
1
(رشد)

متوسط (سنتز دی ان ای)

گ
2
(رشد)

م
(میتوز یا میوز)

ج (cytokinesis) (اسمیت و Kindfield ، 1999). میتوز رخ می دهد در سوماتیک
بافت ، که در آن هر کروموزوم است عینا به نیمه تقسیم شده ، هر دو کیفی و کمی.
در مقابل ، میوز می گیرد در سلولهای زایا ، با نتیجه که با هسته هاپلوئید
تعداد کروموزوم تولید می شوند. هر دو نوع تقسیم سلولی نقش مهمی در توسعه
و تداوم ارثی از ارگانیسم.

دوم است. تقسیم غیرمستقیم هسته سلول

 

فرآیند A. از میتوز
مترادف از میتوز karyokinesis ، یعنی ، تقسیم هسته ای است. همچنین به عنوان شناخته شده equational
بخش ، به دلیل تقسیم طولی دقیق از هر کروموزوم را به chromatids یکسان و
توزیع دقیق خود را به هسته دختر منجر به تشکیل دو سلول مشابه
سلول اصلی که از آنها گرفته است.
فرایند تقسیم سلولی mitotic شده است به شش مرحله تقسیم می شود :
1. Interphase
2. مرحله اولیه تقسیم سلولی
3. یکی از مراحل تقسیم
4. Anaphase
5. Telophase
6. Cytokinesis

1. Interphase
دو شرایط بیشتر ، استراحت مرحله و مرحله سوخت و ساز ، استفاده شده است برای شناسایی سلول های interphase.
با این حال ، باید به عنوان سلول های interphase که در توصیف نمی شود "مرحله استراحت ،" به دلیل هسته های خود را
فعال هستند عنوان از آنها برای تقسیم سلولی آماده کند. تکثیر دی ان ای و رونویسی رخ می دهد در طول
interphase (Manuelidis ، 1990). به این ترتیب ، "مرحله سوخت و ساز" عبارت مناسب تر برای interphase است
سلول. interphase هسته شامل یک یا چند nucleoli برجسته و chromocenters متعدد ، بسته به طبیعت دارای رنگهای مختلف از کروموزوم دارند. کروموزوم را نمی توان پیش بینی کرد
به صورت جداگانه ، و آنها به آرامی رنگ آمیزی (شکل 3.1A).

شکل 3.1
میتوز در جو (2
نفر
= 14) بدون قبل و با aceto - carmine رنگ آمیزی شد. () Interphase ؛
(ب) در اوایل مرحله اولیه تقسیم سلولی ، (ج) اواخر مرحله اولیه تقسیم سلولی و (د) متافاز. (از سینگ ، R.J. ، نتایج منتشر نشده است.)

2. مرحله اولیه تقسیم سلولی
تمام کروموزوم ها ابتدا برای تبدیل شدن به متمایز ، و آنها یکسان در توزیع
هسته. در اوایل مرحله اولیه تقسیم سلولی ، chromonemata کمتر یکنواخت. کروموزوم ها بیشتر یا
کمتر spirally حلقه و به نظر می رسد دو برابر طولی (شکل 3.1B). دو نیمه طولی
از یک کروموزوم هستند به عنوان chromatids شناخته شده است. همانطور که پیشرفت مرحله به مرحله اولیه تقسیم سلولی اواسط و اواخر
مرحله اولیه تقسیم سلولی ، کروموزوم ها ضخیم تر شوند ، straighter ، و نرم و صاف (شکل 3.1C). دو chromatids
از کروموزوم تبدیل شده به وضوح قابل مشاهده است. nucleoli شروع به مرحله اولیه تقسیم سلولی در اواخر ناپدید می شوند. این
قبلا معتقد بودند که کروموزوم در هسته مرحله اولیه تقسیم سلولی در مد اتفاقی مرتب
در طول هسته ، اما این درست نیست. مطالعات متعدد نشان داده است که در interphase و
مرحله اولیه تقسیم سلولی ، هسته ، kinetochores (centromeres) ، و یا constrictions اولیه گرا به سمت یک قطب ،
در حالی که تلومرها در مقابل kinetochores صورت و به غشاء هسته ای بسته شده است. این
جهت گیری نشان می دهد که کروموزوم قابل ملاحظه ای حفظ موقعیت قبلی telophasic
(3.1B شکل ، ج).

 

3. یکی از مراحل تقسیم
در طی متافاز ، kinetochores انتقال به صفحه استوایی. Nucleoli و غشاء هسته ای
ناپدید می شوند. کروموزوم ها به حداقل طول منقبض شده. Kinetochores هستند متصل به دوک نخ ریسی
الیاف ، در حالی که اسلحه کروموزوم ممکن است در هر دو طرف در هسته (شکل 3.1D) شناور. کاریوتایپ
تجزیه و تحلیل گونه است به طور کلی در متافاز ، مورد مطالعه پس از پیش درمانی از سلول های نمونه.

4. Anaphase
به عنوان ensues مرحله anaphase ، kinetochores تبدیل به عملکرد دو ، و دو خواهر chromatids
از هر کروموزوم جدا (شکل 3.2A). به نظر می رسد که kinetochores (فیبر دوک نخ ریسی
پیوست) مناطق chromatids دو خواهر که قرار است توسط الیاف دراز و باریک به قطبهای مخالف کشیده می شود. Chromatids بیشتر بلند و باریک و پر رنگ آمیزی. هر دختر حرکت به کروموزوم
قطبی منطقه (شکل 3.2B). در پایان از anaphase ، الیاف دوک نخ ریسی ناپدید می شوند ، و جمع و جور
گروه کروموزوم ها در دو قطب از قانون اساسی ژنتیکی یکسان هستند. 

 

شکل 3.2
میتوز در جو (2
نفر
= 14) بدون قبل و با aceto - carmine رنگ آمیزی شد. () Anaphase ؛
(ب) anaphase اواخر ، کروموزوم ها در حال حاضر رسیده است قطب مربوطه می باشند ، (ج) telophase و
(د) cytokinesis. (از سینگ ، R.J. ، نتایج منتشر نشده است.)

بر اساس مطالعات انجام شده در قورباغه تخم مرغ و تخم مرغ توسط عصاره Karsenti و Vernos (2001) ، دوک نخ ریسی mitotic
یک ماشین مولکولی که قادر به توزیع کروموزوم به سلول دختر با خیره کننده است
دقت. دراز و باریک است که از microtubules تسهیل حرکت کروموزوم تشکیل شده است
دقیقا در طول تقسیم سلولی. Microtubules در دوک نخ ریسی در دو آرایه مرتب antiparallel ،
با به پایان می رسد به همراه خود را در خط استوا ، به پایان می رسد و منفی خود را به قطب. سه نوع از microtubules
حضور دارند در دراز و باریک :

1. microtubules خیال اندیش نشات گرفته از قطب و پرتو افکندن به خارج سیتوپلاسم.
2. برخی از microtubules در تماس باشید قطب به سایت (kinetochores) خاص در کروموزوم دارند.
3. تعداد متغیر از microtubules سرچشمه از قطب دوک نخ ریسی و در antiparallel اشتراک
راه در خط استوا دوک نخ ریسی و یا ارتباط برقرار کردن با اسلحه کروموزوم.

 

 

بیشتر گیاهان انجام مورفولوژی microtubules مجزا (مارک ، 1997) را ندارد. با این حال ، گل و گیاه
دارای عملکرد مشابه microtubule سازماندهی مراکز. عنصر کلیدی در microtubules
گیاهان
γ
- tubulin ، حاضر در همه جا است که در یوکاریوتها ، از جمله گیاهان است. شروع microtubules
در طول تقسیم سلولی آغاز شده است
γ
- tubulin. Microtubule سازماندهی مراکز پراکنده
در سلول. با این حال ، microtubules می تواند جمع آوری و خود را به دوک دو قطبی بدون سازماندهی
centrosome centriolar ، اما تنظیم آنها هنوز تأسیس شد.

 

Forer و ویلسون (1994) از چهار مدل برای حرکت در طول کروموزوم postmetaphase ارائه شده
از تقسیم غیرمستقیم هسته سلول :

1. microtubules و رشته به kinetochore وصل شده است.
2. در شروع anaphase ، مولکول های موتور در رشته دوک نخ ریسی بخش فشار ماتریس در قطب ثابت
kinetochore microtubules.
3. اسلحه کروموزوم هستند poleward در anaphase توسط نیروهای مستقل از تحت فشار قرار دادند که فشار نیروهای
poleward فیبر kinetochore ؛ نیروهای ملی در کروموزوم همچنین ممکن است از موتور بوجود می آیند
مولکول های با ماتریس دوک نخ ریسی در ارتباط است.

4. علاوه بر این از زیرواحد tubulin به kinetochore microtubules رخ می دهد در kinetochore. حذف
از زیرواحدهای tubulin از microtubules kinetochore رخ می دهد در قطب جنوب و در kinetochore.
پلیمریزاسیون و depolymerization حداقل در بخش توسط "فشرده سازی" و تنظیم "کشش"
نیروهای در microtubules kinetochore. فشرده سازی microtubules kinetochore ناشی
وقتی که مولکولهای موتور فشار فیبر kinetochore به kinetochore و کروموزوم ها به
فیبر kinetochore. نیروی کشش ناشی میشود توسط مولکول های موتور بیرون کشیدن فیبر از kinetochore
kinetochore.

 

 

5. Telophase
قرارداد کروموزوم و فرم غوزه متراکم chromatid. کروموزوم از دو هسته دختر
بازدارنده به تجدید سازمان در telophase. Nucleoli ، غشای هسته ای ، و chromocenters ظهور ، و
کروموزوم ها از دست stainability خود را (شکل 3.2C).

Listen

Read phonetically

 

6. Cytokinesis
تقسیم سیتوپلاسم و اندامکهای خود را بین سلولهای دختری است به نام cytokinesis ،
آغاز می شود که در مرحله telophase در آخر و یا در نزدیکی استوایی (متافاز) بشقاب
(مک اینتاش و Koonce ، 1989 ؛ 3.2D شکل). Cytokinesis در گیاهان متفاوت از آن در حیوانات.
در گیاهان ، آن را می گیرد با تشکیل صفحه سلولی ، اما در حیوانات ، cytokinesis آغاز شده توسط
furrowing.

 

مدت زمان ب) میتوز
طول مدت چرخه mitotic متفاوت با گونه های گیاهی ، و سطح پلوئیدی نظر می رسد که هیچ
اثر (جدول 3.1). به طور کلی ، interphase طولانی ترین زمان طول می کشد ، و کوتاه تر از مرحله اولیه تقسیم سلولی
باقی مانده از چرخه. نتایج نشان داده است که بیشتر محتوای دی ان ای در هر سلول ، دیگر
چرخه mitotic (Van't Hof و گنجشک ، 1963 ؛ ایوانز و Rees ، 1971).

 

C. جهت کروموزوم در مرحله اولیه تقسیم سلولی و Interphase

پس از anaphase mitotic ، کروموزوم همچنان در interphase ترجمه شده ، و در نهایت ظهور
در همین موقعیت را در مرحله اولیه تقسیم سلولی بعدی (مدل Rable). سینگ و Röbbelen (1975)
نشان داد پس از Giemsa رنگ آمیزی کروموزوم ها از چندین گونه از
Secale
که در
سلول interphase ، chromocenter (تلومرها) ، عمدتا در یک طرف هسته غیر روحانی ، در حالی که مخالف
برای ذخیره کردن آن را به طور کلی منطقه ساختار متراکم رشته ای -- kinetochore. سایت دوم
می تواند به عنوان یک قطب حفظ موقعیت دوک نخ ریسی از بخش قبلی مجسم. کروموزوم
گسترش اسلحه به منطقه از chromocenters نمایندگی خود را به پایان می رسد telomeric (شکل
3.3A). بنابراین ، کروموزومها ممکن است یک موقعیت نسبتا ثابت در هسته (Comings داشته باشد ،
1980). کروموزوم ها بیشتر از نزدیک در جریان interphase همراه و شل تر شدن
گرا تقسیم غیرمستقیم هسته سلول به عنوان پیشرفت. chromocenters به تدریج به توزیع خالص مانند
ساختار کروموزوم متراکم. در اوایل مرحله اولیه تقسیم سلولی ، chromocenters ذوب شده به وضوح می توان
دیده می شود ، و ارتباط جمله هنوز در اواسط مرحله اولیه تقسیم سلولی (شکل 3.3B) مجسم. به این ترتیب ،
جهت گیری کروموزوم ها در هسته interphase است در مراحل بعد از mitotic سست
چرخه ، و این ممکن است به خاطر جنبش کروموزوم طبیعی است. تفاوت در له کردن
مواد نیز ممکن است به این اثر کمک کند.

 

جدول 3.1
Mitotic چرخه زمان (ساعت) در گونه های گیاهی متعدد

  d. تجمع سوماتیکی

آرایش nonrandom از کروموزوم در تقسیم غیرمستقیم هسته سلول شده است حتی قبل گزارش شده توسط
سیتولوژیست (Vanderlyn ، 1948). انجمن سوماتیک از همولوگ کروموزوم مشاهده شده است
در تعداد زیادی از گیاهان (Avivi و فلدمن ، 1980). شده است این باورند که در کارخانه ها ،
همولوگ کروموزوم ها در طول نزدیک interphase مرتبط (Kitani ، 1963 ، فلدمن ، ملو -
Sampayo ، و سیرز ، 1966 ؛ Wagenaar ، 1969). با این حال ، به علت عدم وجود مواد مناسب و
فنون ، همه انجمن مطالعات سوماتیک در گیاهان ، مورد بررسی توسط Avivi و فلدمن (1980)
از مشاهدات و اندازه گیری فواصل بین کروموزوم همولوگ در
مرحله متافاز به جز مشاهدات سینگ ، Röbbelen ، و Okamoto (1976).

سینگ ،
Röbbelen ، و Okamoto (1976) نشان داد که همولوگ کروموزوم ها بیشتر از نزدیک در جریان interphase از سلول های سوماتیک از در متافاز همراه است. به تازگی ، کروماتین nonrandom
تنظیمات دست نخورده در هسته interphase mitotic جو توسط میکروسکوپ فلورسنت کانونی شد
ثبت شده در Noguchi و Fukui (1995). سانترومر در یکی از سایت خوشه بودند ، و subtelomeric
مناطق توزیع شد و یا نزدیک به غشاء هسته ای در سایت مخالف (قطب). ماهی و
مطالعات اونا نیز پشتیبانی نتایج قطب. در
گل داودی افشان
، آنها که ثبت شده
همولوگ کروموزوم های ماهواره ای (شنبه) جفت با یکدیگر در طول telophase ذوب شده. نشسته

/ 1 نظر / 124 بازدید
tanaz

باسلام رنگ قلم قرمز باعث اذیت شدن چشم می شود و تعداد بازدیدکنندگان از سایت را تحت تاثیر قرار می دهد. با تشکر از شما پیروز باشید