پرورش توت فرنگی 2

 

 

توت فرنگی FRAISIERS، گیاهیست دائمی ، دارای برگ های مرکب و گل های سفید رنگ به صورت تک تک و یا خوشه ای می باشد .

 

این گیاه که به عنوان یک نوع میوه مصرف می گردد چون شرایطی مشابه سایر سبزیها دارد ، به عنوان یک نوع سبزی که از میوه آن استفاده میشود در این بحث گنجانیده شده است .

 

توت فرنگی از نظر گیاه شناسی به دو نوع تقسیم می گردد :

 

۱) توت فرنگی دانه ریز و یا چهار فصل .

 

۲) توت فرنگی دانه درشت .

 

در نوع دانه درشت دو جور وجود دارد که عبارتند از :

 

الف ) توت فرنگی دانه درشت یک فصل : که در بهار میوه می دهد .

 

ب ) توت فرنگی دانه درشت دو فصل : که دو نوبت یکی در بهار و دیگری در تابستان میوه می دهد .

 

۱) توت فرنگی چهار فصل :

 

این گیاه دارای دانه های ریز ولی بسیار معطر می باشد و در باغات و منازل کاشته می شود .

 

۲) توت فرنگی دانه درشت :

 

همانگونه که از نام آن مشخص می گردد دارای دانه های درشت و آبدار می باشد و کاشت آن در باغات و منازل مرسوم است .

 

طرز تکثیر آن مانند انواع دیگر توت فرنگی ، توسط تقسیم ریشه انجام می گیرد .

 

آب و هوا و خاک :

 

این گیاه در هر آب و هوا و خاکی کشت می شود .

 

ولی بهترین خاک برای کشت آن خاکی است که رطوبت را در خود نگهدارد .

 

بمنظور پیش رَس کردن توت فرنگی FRAISIERS از زمین های سبک آفتاب رو استفاده می شود .

 

این گیاه احتیاج به آبیاری مرتب دارد و همچنین چون این گیاه زمین را ضعیف می سازد بایستی وسیله دادن کود کافی به زمین آن را تقویت نمود .

 

روش کاشت :

 

کشت و تکثیر توت فرنگی FRAISIERS ، وسیله تقسیم ریشه انجام می گیرد .

 

باین ترتیب که در بهار از بوته توت فرنگی FRAISIERS ، ساقه های بلندی خارج می شود و در محلی دورتر از بوته مادر روی خاک ریشه کرده و مانند بوته مادر ایجاد یک بوته جدید می کند .

 

اگر این بوته های جدید را جدا ساخته و در نقاط دیگر بکارمد میوه آن از همان نوع میوه بوته مادری خواهد بود .

 

هر بوته توت فرنگی FRAISIERS در سال چندین بوته جدید و مشابه خود ایجاد میکند که به فاصله ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر از بوته مادر در زمین قرار گیرند .

 

این بوته های جدید برای کشت توت فرنگی FRAISIERS استفاده می کنند .

 

اگر فاصله مناسب بین بوته ها رعایت نشود ساقه ها در هم پیچیده و برداشت محصول و همچنین وجین کردن علف های هرز را مشکل می سازند .

 

زمانی که بوته جدید در خاک ایجاد ریشه کرد بایستی ارتباط آن را با بوته مادر قطع نمود تا موجب ضعیف شدن بوته مادر نگردد .

 

به این منظور کافیست که ساقه را که تنها ارتباط بین بوته جدید است قطع گردد .

 

کشت توت فرنگی FRAISIERS وسیله بذر نیز ممکن و مقدور می باشد .

 

ولی بجز در مواردی که بخواهند نوع جدیدی از این گیاه را بدست آورند از کشت بذر استفاده نمی کنند .

 

زیرا کاشت و تکثیر این گیاه وسیله بذر گران تمام می شود و همچنین به آسانی کشت و تکثیر به وسیله تقسیم ریشه گیاه نمی باشد .

 

/ 1 نظر / 92 بازدید
سارا

خوب بود