آمنوره و گیاهان قاعده آور

آمنوره و گیاهان قاعده آور

با وجود سرعت و پیشرفت علوم پزشکی موجی فراگیر در تمایل به طب مکمل(گیاهی،سنتی،هومیوپاتی) در جامعه پزشکی و بیماران مشاهده میگردد.

کتاب مخزن الادویه متعلق به محمد حسین عقیلی از حکیمان قرن 11هجری می باشد که در آن داروهای گیاهی،معدنی،حیوانی بطور کامل جمع آوری و خصوصیات ظاهری،منطقه کشت،نامهای مختلف،طبیعت،خاصیت های در مانی،روش استفاده،مقدار مصرف،نکات احتیاطی در مصرف و مشابه آن را به شکلی دقیق بیان نموده است.

در این اثر از166داروی مفرد(ساده)بعنوان مدرطمث(قاعده آور) یاده شده.

با توجه به اینکه از مشکلات شایع زنان آمنوره،الیگو منوره می باشد به نمونه ای چند که بتواند در جهت برقراری Menss موثر واقع گردد می پردازیم.

***********************************

اثلق-فنجگشت(Vitex  agnus)

طبیعت:گرم وخشک

قسمت مورد استفاده:میوه های بی هسته وبرگ

مورد مصرف:قاعده آور

روش مصرف:شیافواژینال تهیه شده ازبرگ ومیوه-آشامیدن دم کرده برگ-بخوردستگاه تناسلی با برگ ومیوه

مقدار مصرف:بیش از 5 گرم در24 ساعت مصرف نشود

منع مصرف: بارداری وشیردهی

احتیاط: به علت خاصیت تنظیم کننده هورمون ها،همراه داروهای هورمونی وقرص های کنتراسپیتو مصرف نشود.

 

---------------------------------------

آرید برید-ریشه سوسن سفید یازنبق(Zbarbata Irisa germaica)

 طبیعت:بسیار گرم وحاد

قسمت مورد استفاده:پیاز ریشه

مورد مصرف:قاعده آور شدید

روش مصرف:آشامیدن دم کرده ریشه

مقدار مصرف:2تا3 گرم یک بار در روز

منع مصرف: بارداری وشیردهی

--------------------------------------

اسقوردیون-موسیر(Allium  sativum)

طبیعت:گرم وخشک

قسمت مورد استفاده:ریشه پیاز مانند

مورد مصرف:قاعده آور

روش مصرف:خوراکی از جرم گیاه

مقدار مصرف:3تا5گرم یک باردر روز

منع مصرف: بارداری وشیردهی

---------------------------------------

افسنتین(Artemisia  absinthium L)

طبیعت:گرم وخشک

قسمت مورد استفاده:گل،تخم،شاخه وبرگ

مورد مصرف:قاعده آور،افزایش ترشحات قاعدگی،محرک اعمال رحمی

روش مصرف:شیاف واژینال ،دم کرده

مقدار مصرف:5تا 10 گرم بصورت دم کرده یا5 گرم از جرم آن به صورت شیاف واژینال

منع مصرف:شیردهی وبارداری،مبتلایان زخم معده

احتیاط: شیاف واژینال همراه عسل استعمال شود.به مدت طولانی مصرف نشود.

---------------------------------------

اقحوان(Chrysahthemun  parthenium)

طبیعت:گرم وخشک

قسمت مورد استفاده:تمام قسمتهای گیاه

مورد مصرف:قاعده آورقوی

روش مصرف:شیاف واژینال(در این مورد شکوفه آن قوی تر است)،دم کرده،روغن تهیه شده ازگیاه

مقدار مصرف:دم کرده خوراکی 15گرم در1000 گرم آب جوش یک فنجان قبل از غذا ،5گرم بصورت شیاف واژینال یا تزریق واژینال

منع مصرف:بارداری وشیردهی ،اختلالات انعقادی

احتیاط: تداخل باداروهای ضد انعقادی ،آنتاگونیست داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی

---------------------------------------

اکلیل الملک گیاه قیصر(Trigonella grandif Boiss)

طبیعت:گرم وخشک

قسمت مورد استفاده:برگ،گل،میوه

مورد مصرف:قاعده آور

روش مصرف:خوراکی به شکل دم کرده، برگ وشاخه های آن

مقدار مصرف:تا8 گرم درروز

منع مصرف:بارداری وشیردهی

احتیاط: دم کرده آن همراه با انجیر وعسل میل شود

--------------------------------------

اکلیل-الجبل-رزماری(Rosmurinus  oflicinalis L)

طبیعت:گرم وخشک

قسمت مورد استفاده:برگ،ریشه

مورد مصرف:قاعده آور

روش مصرف:آشامیدنجوشانده ریشه وبرگ

مقدار مصرف:5 گرم در روز ازبرگ

منع مصرف:بارداری وشیردهی

---------------------------------------

انجره-گزنه(Urtica dioica)

طبیعت:گرم وخشک

قسمت مورد استفاده:برگها،تخم

مورد مصرف:قاعده آورقوی،سندرم پیش از قاعدگی،محرک رحم 

روش مصرف:دم کرده ،شیاف واژینال

مقدار مصرف:تا 17 گرم سه بار در روز

منع مصرف:بارداری وشیردهی

احتیاط: می تواند ایجاد افراط در خون ریزی کند،زیاد خوردن آن موجب قطع ادرار می گردد،شیاف واژینال آن به صورت 2 گرم گزنه کوبیده همراه 2گرم مرمکی استعمال شود.آشامیدن بیش از 17 گرم در روزاز آن می تواند کشنده باشد.همراه آب میوه های سرد وخنک کننده ومواد لعابدار مانند کتیرا وصمغ عربی استفاده شود.

---------------------------------------

انیسون (Pimpinella  anisum)

طبیعت:گرم وخشک

قسمت مورد استفاده:میوه

مورد مصرف:قاعده آور

روش مصرف:جوشانده تهیه شده از دانه

مقدار مصرف:مصرف روزانه تخم بیش از 7گرم نباشد.

منع مصرف:بارداری وشیردهی،اطفال

احتیاط: درحساسیت به آنتول مصرف نشود ،مصرف همزمان با آهن باعث افزایش اثرات آهن می شود.

--------------------------------------

بابونه(Matricaria  chamomilla)

طبیعت:گرم وخشک

قسمت مورد استفاده:گل وتمام قسمتهای گیاه

مورد مصرف:قاعده آور،درمان دیسمنوره،کاهش احتمال زایمان زودرس (دو خاصیت متضاد دارد)

روش مصرف:دم کرده گل

مقدار مصرف:20 گرم را در1000گرم آب دم کرده روزانه سه بار مصرف شود.

منع مصرف:بارداری وشیردهی

احتیاط: به علت وجود تانن موجب کاهش جذب آهن می شود. همراه باداروهای ضد انعقادی مصرف نگردد.

---------------------------------------

بادرنجوبه(Mellissa  ofticinalis L)

طبیعت:گرم وخشک

قسمت مورد استفاده:برگ،گلها،تخم

مورد مصرف:قاعده آور،منقبض کننده رحم،آنتی گونادوتروپیک

روش مصرف:دم کرده ،نشستن درsitz bathآن

مقدار مصرف:از خشک آن تا 30گرم روزانه،ازتازه آن 60گرم روزانه،ازتخم آن8 گرم

منع مصرف:بارداری،در فعالیت پائین تیروئید به خاطر اثرات آنتی تیروتروپیک منع مصرف دارد.

احتیاط:  باداروهای تیروئیدی دردوزهای بالا تداخل دارد.

---------------------------------------

برنجاسف(Achillea  millefoliumc)

طبیعت:گرم وخشک

قسمت مورد استفاده:ریشه،برگ،سرشاخه گلدار

مورد مصرف:قاعده اور

روش مصرف:دم کرده، sitz bath ،ضماد تهیه شده از گیاه زیر شکم قرار داده شود.

مقدار مصرف:10 گرم از برگ گل در 500گرم آبجوش دم کرده دوبار در روز یا1تا 2 قاشق مربا خوری از گیاه در 200گرم آب ریخته دم کرده سه پیمانه در روزمیل شود.

منع مصرف:بارداری شیردهی ،اطفال زیر دوسال

احتیاط: مصرف زیاد آن ادرار راقهوه ای می کند

---------------------------------------

بصل(Allium cepa L)

طبیعت:گرم وخشک

قسمت مورد استفاده:پیازوتخم

مورد مصرف:تسهیل جریان قاعدگی

روش مصرف:خوراکی به شکل خام یا پخته شده

مقدار مصرف:از آب آن تا40 گرم واز تخم آن تا4 گرم

منع مصرف: ابه اندازه مصرف خوراکی در بارداری وشیردهی مجاز است

احتیاط: باعث افزایش ترشح صفرا وکاهش قند خون( FBS )می شود.

---------------------------------------

تُرمس(Lupinus albus L)

طبیعت:گرم وخشک 

قسمت مورد استفاده:میوه

مورد مصرف:قاعده آور،ازدیاد جریان قاعدگی

روش مصرف:جوشانده،شیاف واژینال

مقدار مصرف:10 گرم  میوه پودر شده همراه مرمکی وعسل به شکل شیاف واژینال،11تا12 گرم بهشکل جوشانده همراه فلفل وسداب یا 7گرم جوشانده خود دانه به تنهائی

منع مصرف:بارداری وشیردهی

احتیاط: زیاده روی در مصرف رنگ صورت را زرد می کند.

---------------------------------------

ثوم(Allium  sativum)

طبیعت:گرم وخشک

قسمت مورد استفاده:پیاز(bulb)

مورد مصرف:قاعده آور ،آمنوره ثانویه،فعالیت محرک رحمی،دردهای دوران قاعدگی

روش مصرف:جوشانده برگ وساقه ،sitz bath تهیه شده از جوشانده برگ وساقه

مقدار مصرف:

منع مصرف:بارداری وشیردهی

احتیاط: همراه اختلالات انعقادی باعث افزایش فعالیتفیبرینولیتیک می شود.

---------------------------------------

جاوشیر(Opoponax-ferula galbaniflua)

طبیعت:گرم وخشک

قسمت مورد استفاده:صمغ،ریشه گیاه،تخم

مورد مصرف:قاعده آور قوی ،افزایش ترشحات قاعدگی

روش مصرف:جوشانده تخم،دم کرده ،شیاف واژینال

مقدار مصرف:جوشانده 1 گرم تخم آن همراه آب مرزنجوش باعث ازدیاد ترشح قاعدگی می شود.خوردن 5 گرم (به اندازه یک فندق)از آن با آب گرم موجب برقراری قاعدگی است.شیاف واژینال 5 گرم میوه آن همراه عسل در بروز قاعدگی موثر است.دم کرده 2 گرم، تخم آن یا 2 گرم افسنتین جهت قاعدگی عقب افتاده –شیاف واژینال تهیه شده از 2 گرم تخم آن قاعده آور شدید است.

منع مصرف:بارداری وشیردهی

---------------------------------------

تخم زردک (Daucus carota L)

طبیعت:گرم وخشک

قسمت مورد استفاده:تخم                          

مورد مصرف:قاعده آور قوی

روش مصرف:شیاف واژینال ،دم کرده

مقدار مصرف:5 گرم

منع مصرف:بارداری وشیردهی

---------------------------------------

چوب چینی(China root)

طبیعت:گرم وتر

قسمت مورد استفاده:ریشه وساقه زیرزمینی

مورد مصرف:قاعده آور

روش مصرف:به شکل قهوه،پودر شده،شربت،مربا،دم کرده،خیسانده

مقدار مصرف:چوب رنده کرده 20تا50 گرم در1000 گرم آبجوش سه ساعت دم کرده بعد از سرد شدن قسمت صافی روی آن برداشته شود.

منع مصرف:بارداری وشیردهی

احتیاط: درفصل گرما،افراد گرم مزاج ،جوانان بهتر است مصرف نشود.

---------------------------------------

حلبه شنبلیله(Trigonella foenum graecum L)

طبیعت: گرم وخشک

قسمت مورد استفاده: برگ،تخم،دانه  

مورد مصرف: قاعدهآور،محرک رحمی، افزایش ترشحات قاعدگی

روش مصرف: دم کرده خوردن برگ خام،جوشانده تخم

مقدار مصرف: 5 گرم

منع مصرف:  بارداری وشیردهی

احتیاط: می تواند باعث کاهش قند خون شود.

---------------------------------------

حمص(Cicer arietinum L)

طبیعت: گرم وخشک

قسمت مورد استفاده: دانه  

مورد مصرف: قاعده آور

روش مصرف: پخته شده،پودر خام،آب پخته شده،آب ناشی ازخیسانیدن خام آن

مقدار مصرف: 5 گرم

منع مصرف:نوع سیاه آن می تواند باعث سقط جنین شود.

احتیاط: دربارداری وشیردهی به علت نفاخ بودن (دیر هضم بودن) مقدار کمتری مصرف شود.

---------------------------------------

حنظل-هندوانه ابوجهل(Citrullus colocynthis)

طبیعت: گرم وخشک

قسمت مورد استفاده: میوه  

مورد مصرف: قاعده آور

روش مصرف: آب تازه،روغن تهیه شده ازآن،دم کرده،شیاف واژینال،بخور دستگاه تناسلی

مقدار مصرف: 1 تا 3گرم

منع مصرف: بارداری ،شیردهی ، ورم روده

احتیاط:  حاوی کلونتین که مسهل قوی است می باشد درخوردن آن باید احتیاط کرد.

---------------------------------------

خروع-بیدانجیر-کرچک(Ricinus communis L)

طبیعت: گرم وخشک

قسمت مورد استفاده: دانه ،روغن آن

مورد مصرف: قاعده آور

روش مصرف: روغن آن درچای،سوپ بی چربی،آب نارنج میل شود.خوردن مغز دانه

مقدار مصرف: مصرف خوراکی مغزدانه بیش از5 عدد نباشد.خوراک روغن 15 تا 45 گرم بسته به وضع بدن وسن مصرف کننده،هرچه مقدار مصرف روغن کمتر باشد اثر بیشتری دارد.

منع مصرف: بارداری وشیردهی(در اواخر دوران بارداری بعنوان تحریک زایمان مصرف می شود.)

احتیاط:  بیش از 8تا 10 گرم در روز مصرف نشود،به خاطر دفع الکترولیت های بدن.

خیری-شب بو(Cheiranthus cheiri L)

طبیعت: گرم وخشک

قسمت مورد استفاده: برگ،گل،ساقه گل دهنده،تخم،ریشه  

مورد مصرف: قاعده آور

روش مصرف: آشامیدن جوشانده تخم وریشه ،یا آب برگهای تازه،شیاف واژینال

مقدار مصرف: از آب تازه 10 گرم بصورت شیاف واژینال 10 گرم

منع مصرف: بارداری شیردهی

---------------------------------------

دارچین(Cinnamomum cassia BS)

طبیعت: گرم وخشک   

قسمت مورد استفاده: پوست درخت   

مورد مصرف: قاعده آور،قابض(به خاطر تانن موجود درآن)

روش مصرف: دم کرده

مقدار مصرف: 3 تا10 گرم

منع مصرف: بارداری

/ 0 نظر / 272 بازدید