گیاهان عالی گلدار انگل

سس 

تا کنون بیش از 2500 گونه از این گیاهان شناسایی شده که ارتباط یکسره با parasitisme گیاهان دیگر دارند.

 برخی از این گیاهان ارتباط نیمه انگلی با میزبان دارند، مثل دارواش، ثعلب و ارکیده.

 گیاهانی که به صورت تمام انگل هستند (Holoparasitism) فاقد ریشه، برگ، کلروفیل بوده و تمام مواد غذایی خود را از میزبان می‌گیرند.

 بعضی از گیاهان انگل مواد هیدرولیز کننده نشاسته (سس) و برخی دیگر کنترل کننده‌های رشد را ترشح می‌کنند.

 

سس وخصوصیات بتانیکی آن:

سسcuscuta در انگلیس Dodder نامیده می‌شود.

 خانواده سس cuscutaceae است واز نظر برخی از گیاهشناسان convonvulaceae می‌باشد.

 به سس، زلف شیطان، پیچش جهنمم یا ابریشم شبدر می‌گویند که این گیاه فاقد ریشه، کلروفیل و برگ می‌باشد.

 گونهc.appoximata  در ایران خسارت زیادی به یونجه‌کاری‌ها می‌زند و c….. در اطراف مشهد به صیفی‌کاری‌ها خسارت زیادی وارد کرده است.

 

اهمیت و پراکندگی سس:

طبق گزارشات سپاسگزاریان (1346) سس در بعضی از نقاط ایران به سیب، گلابی، گیلاس و مو حمله می‌کند و گاهی باعث خشکیدن گیاه می شود.

 سس در خوزستان به گیاهان زیادی نظیر یونجه، همیشه بهار، اطلسی، پروانش، کتان و خارشتر حمله می‌کند

 

سیکل زندگی:

بذر سس در مزارع آلوده و یا مخلوط با بذر گیاهان دیگر زمستان‌گذرانی می‌کند.

 در فصل زراعی بذرها جوانه می‌زند و در جهت عقربه‌های ساعت به دنبال میزبان می‌گردد و اگر پیدا نکند روی خاک می‌افتد و چند هفته‌ای را به حالت خواب سپری می‌کند ومی‌میرد.

اگر میزبان را پیدا کند روی.ساقه پیچیده ودر محل اتصال، هوستریوم را وارد گیاه می‌کند و به آوندهای چوبی و آبکش می‌رسد. مواد هیدرولیزکننده نشاسته را وارد گیاه می‌کند و آنها را به صورتی که برای خودش قابل استفاده باشد در می‌آورد.

 گیاهانی که مورد حمله سس قرار می‌گیرند ضعیف می‌شوند و مقاومت خود را در مقابل کم آبی از دست می‌دهند. در بوته سس معمولا تا3000 بذر تولید می‌شود که می‌تواند تا (20-10سال) به خواب برود.

 

مبارزه:

بهترین راه، جلوگیری از ورود بذر علف هرز به مزرعه است

1-   استفاده از بذرهای گواهی شده

2-  تمیز بودن ادوات کشاورزی، محدود ساختن ورود حیوانات از مناطق آلوده به مزارع غیر آلوده

در صورتی که سس به صورت لکه‌ای در مزرعه مشاهده شود در اوایل فصل رشد و قبل از به بوته رفتن ا استفاده از علف‌کشهای تماسی.

3- جمع‌آوری و سوزاندن بوته ‌های آلوده .

4-  سموم در ماتیکول و گاوسورون می‌تواند تمام سسها را  بعد از جوانه زدن و قبل از اینکه به میزبان بچسبد از بین ببرد.

5-  مشخص شده که سسها یی که همرا ه علوفه جهت تغذیه دام مورد استفاده قرار می‌گیرند باعث تورم روده و ناراحتیهای عصبی در خوک و گاو می‌شوند.

6-  برای مبارزه بیولوژیکی از قارچی بنام colletotricum destructurum استفاده می‌گردد.‌

گل جالیز یا اروبانش  (Broomrape)

این گیاه از تیره orobanchaceae می‌باشد و متجاوز از 150 گونه دارد.

 این گیاه شبیه گل میمون می‌باشد و غالبا به صورت توده‌ای سفید  متمایل به زرد یا قهوه‌ای ارغوانی می‌باشد که از مجاور ریشه میزبان خارج می‌شود.

بذر این گیاه بیضوی و تخم مرغی شکل است که به مدت سیزده سال می‌تواند قوه نامیه خود را حفظ کرده و پس از جذب کردن مواد مترشحه از ریشه میزبان قادر به جوانه زنی می‌باشد.

 پس از جوانه‌زنی ریشه اولیه این علف‌هرز با ریشه گیاه میزبان  جوش می‌خورد و تولید یک برآمدگی می‌کند از این محل ریشه‌ها خارج می‌شوند که از آوند‌های میزبان خود شیره غذایی را جذب می‌کنند.

 

معروفترین گلهای جالیز انگل گیاهان کشاورزی گل جالیز

1- گل جالیز کوچک (orobanche minor): غالبا پارازیت گیاهان تیره نخود مخصوصا شبدر می‌باشد

2- گل جالیز لوئیزیانا (orobanche uboriciana): غالبا پارازیت گوجه‌فرنگی و توتون می‌باشد

3-گل جالیز کنف (orobanche ramosa): غالبا پارازیت کنف و کاهو می‌باشد

4- گل جالیز مصری (orobanche aegyptica): معروفترین گونه در ایران می‌باشد

5-گل جالیز بنفش (orobanche purpurea): غالبا پارازیت گیاهان کمپوزیته می‌باشد

 

مبارزه با گل جالیز:

 مبارزه شیمیایی: محلولپاشی توسط آلکیل الکل به نسبت5-4 در هزار، در گیاه سوختگی بهمراه داشته است

مبارزه بیولوژیکی: به کمک مگس میوه صورت می‌گیرد البته این کار عمومیت ندارد- برای مبارزه با گل جالیز توتون از یک گونه قارچ فوزاریوم استفاده می‌شود

مبارزه زراعی: رعایت تناوب زراعی، بریدن ساقه‌های گل جالیز قبل از تولید بذر، استفاده از بذرهای سالم و انجام شخم عمیق

 

گیاه نیمه انگل دارواش

این گیاه همیشه سبز از خانواده لورانتاسه و با نام viscum album می‌باشد که فقط به درختان حمله می‌کند.

 در ایران تا به حال این انگل دردهکده شهمیرزاد مازندران، فیروزکوه، دماوند، خوانسار، کاشان و نطنز از روی درختان سیب، گلابی، اقاقیا، سپیدار، تبریزی، ممرز و افرا مشاهده شده است

 

مشخصات و سیکل زندگی:

گیاهی چوبی با انشعابات دوشاخه که هر انشعاب آن دو برگ همیشه سبز چرمی دارد.

 گلهای نر وماده از هم جدا هستند و در بهار هر سال به گل می‌روند و در پاییز میوه‌های دارواش می‌رسند.

 میوه این گیاهان را پرندگان خورده و دانه‌های آن را با مدفوع خود دفع می‌کنند که بذرها به علت داشتن ماده چسبنده ویسین (vicsin) به سطح شاخه‌ها می‌چسبند.

 طی چند سال ریسه‌های خود را وارد آوند‌های چوبی و آبکش گیاه میزبان می‌کند و چون خود دارای کلروفیل می‌باشد با جذب آب و مواد معدنی از گیاه میزبان و به کمک کلروفیل خود عمل فتوسنتز را انجام می‌دهد (گیاه نیمه انگل).

مبارزه:

1-   قطع آنها از درختان که  این کار در مورد شاخه های مسن چند سال تکرار می شود

2-  شاخه های آلوده جوان را می توان کمی پایینتر از محل آلودگی هرس کرد

/ 0 نظر / 273 بازدید